• Ελληνικά
  • English
Menu

Η ΒΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Δείτε τα προϊόντα μας

ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω

ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕς

Στείλτε μας τις προδιαγραφές σας

Η ΣΩΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΑΣ

Βρείτε το είδος που θέλετε

“If there were no threads, would you be able to drink mineral water?”

That’s what a professor of mine from Cyprus used to say, Cyprus being an island where water is a valuable resource. Although he wanted to impress us with this exaggeration his message was clear, threads (and thus fasteners) are everywhere. In every application, in the most unusual places.

We understand this more than anyone else. Our fasteners are used in applications from TV stands to Solar Panels, in furniture, cable trays and bicycles, dexion shelves, pumps and machines, on molds, inside electrical panels and from electronics to plumbing.

That is why our associates in fastening, know that whether the material is brick, aluminium, metal sheets, wood, alpha block, concrete, cement, metal, frame, plasterboard or plastic, they can trust in our ability to advice them in choosing the most suitable fastener solution and supplying them with the most secure materials for their constructions.

It is well known that we know how to keep the balance between quality and price without compromising either, as the proverb goes “you get what you pay for”.

Inch or Metric Fasteners? With us, it is both